Menu magazyn umożliwia wgląd do pięciu rejestrów : części zamienne, materiały eksploatacyjne, zapotrzebowanie, dokumenty magazynowe, inwentaryzacja.