Magazyn CMMS

Magazyn CMMS

Czy dostrzegasz korzyści posiadając magazyn CMMS? Istnieje wiele korzyści w zakresie wydajności i cyklu życia. Wynikają one z wdrożenia i użytkowania skomputeryzowanego oprogramowania. Systemu do zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń. Ogólnie rzecz biorąc, program pozwala zespołom dostosować swoje praktyki i działania w zakresie konserwacji do innych działów i celów biznesowych. Kiedy masz system, który umożliwia międzywydziałowe udostępnianie danych, praca każdego staje się bardziej wydajna.

  • Kartoteki maszyn i urządzeń

    Kartoteki maszyn i urządzeń to bardzo ważne elementy aplikacji CMMS. Ze względu na dużą różnorodność maszyn i urządzeń rejestrowanych w systemie CMMS domyślnie program przechowuje dane w kartotekach tzw. OBIEKTÓW. Obiektem jest wiec dowolna linia produkcyjna, maszyna czy pojedyncze urządzenie które podlega ewidencji programu CMMS oraz nadzorowi służb utrzymania ruchu.


  • Studio magazyn

    Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania. Magazyn w chmurze działa w środowisku wirtualnym, np. VMWare i udostępniany jest użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu.


  • Systemy magazynowe na zamówienie

    SYSTEMY MAGAZYNOWE NA ZAMÓWIENIE. Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. Najczęściej nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności wymaganej w danej organizacji.