Menu MAGAZYN / MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE wyświetla rejestr wszystkich materiałów eksploatacyjnych.

W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.


Polecenie DOPISZ

Polecenie umożliwia dopisanie nowych części eksploatacyjnych poprzez wyświetlenie formularza dopisania. Pola wymagalne przy dopisaniu to : SYMBOL, NAZWA, MAGAZYN. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania materiałów eksploatacyjnych z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi pojawi się komunikat, pola wymagalne zostaną zaznaczone ŁOSOSIOWYM KOLOREM. Materiały eksploatacyjne zostaną dopisane przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania materiałów bez zapisania danych.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji. Pola, jak i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu.Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu danych wybranego materiału eksploatacyjnego, zawiera trzy zakładki :

– DANE EWIDENCYJNE – zakładka wyświetla podstawowe dane materiału eksploatacyjnego

DANE ZAKUPU,

PARAMETRY – zakładka wyświetla parametry techniczne materiału.

Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”.


Polecenie DOKUMENTY

Polecenie wyświetla okno, w którym są dokumenty magazynowe i zamówienia związane z [TU WYRZUCA MI ZWARTOŚĆ STRONY??????]