Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny

Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny. Zapewniamy 24godzinne wsparcie aplikacja cmms pulpit nawigacyjny. Pracujemy w biurach zlokalizowanych w Polsce ale zapewniamy wspracie dla lokalizacji w całej Europie.

Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny

Automatyczna identyfikacja pracowników

Wykorzystywanie Internetu i aplikacji internetowych od ponad dekady powoduje, że dostęp do wiedzy potrzebny jest w formie szybkiej i bezpłatnej. Jak aplikacja cmms pulpit nawigacyjny pomaga w zarządzaniu narzędziownią? Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę i kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych.

Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa. Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas.

W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania (logiki biznesowej) od bazy danych. Dowiedz się więcej na temat aplikacja cmms pulpit nawigacyjny oraz wielu opcji dodanych lub uaktualnionych w wersji SQL Server.

Jaki program dla narzędziowni?

Usługi Web Services są tajemnicą, która kryje się za inteligentnym oprogramowaniem klienckim. Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz aplikacja cmms pulpit nawigacyjny ? Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej. Wypożyczanie narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Program przechowuje te informacje i na bieżąco wyświetla jakie narzędzia są w danym momencie wypożyczone, do kogo są przypisane oraz w jakim terminie planowany jest zwrot narzędzi. Dzięki systemowi identyfikacji nie ma możliwości zgubienia narzędzia, zawsze wiadomo gdzie dokładnie się on znajduje.

Czy już wiesz jaki program dla narzędziowni i dlaczego powinna to być najlepsza wersja dostępna online?

Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie – czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Od 2008 roku zajmujemy się programowaniem opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server.

Funkcje wydawania i zwrotów

Platforma składa się z szeregu elementów tzw. transakcji aplikacja cmms pulpit nawigacyjny. Oprogramowanie do zarządzania pomieszczeniem narzędziowym to coś więcej niż tylko funkcja wydania i zwrotów. To program, aby śledzić narzędzia. Gdy trwają projekty w wielu lokalizacjach. W takich przypadkach istnieje jedna lub więcej narzędziowni, które przechowują zapas narzędzi. Następnie przenoszą je do jednego lub więcej miejsc pracy. Oprogramowanie do inwentaryzacji narzędziowni rejestruje wszystkie narzędzia w dowolnej lokalizacji.

Gdy tylko wymagane narzędzia zostaną odebrane w miejscu pracy, są one sprawdzane. Następnie zwracane przez pracowników zgodnie z ich potrzebami użytkowania. Pod koniec projektu wszystkie narzędzia są przenoszone z powrotem do narzędziowni. Dlatego oprogramowanie do zarządzania narzędziownią służy do śledzenia wszystkich narzędzi. Wykorzystywanych w całym projekcie na dowolnym miejscy. Informuje nas o stanie każdego z narzędzi. Niezależnie od tego, czy któregoś z nich brakuje lub wymaga naprawy.

Logika nowych aplikacji biznesowych nie odbiega znacząco od tych z lat 90tych. Jednak sam fakt implementowania aplikacji na różnych urządzeniach połączonych do Internetu powodują zupełnie nową jakość problemów informatycznych do rozwiązania. Technologia ASP współpracowała z dwoma językami skryptowymi (VBScript i JavaScript). My postawiliśmy na JavaScript, JQuery a obecnie realizujemy projekty w oparciu o vue.

cmms program

Nowoczesne oprogramowanie w narzędziowni

SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z wdrożeniem i implementację rozwiązań opartych o Microsoft SQL server reporting services. Przypuściwszy że używasz wypożyczalni narzędzi, urządzeń i innych sprzętów potrzebnych do różnorakich prac w swojej organizacji. Najczęściej wypożycza się narzędzia innym pracownikom, ale coraz częściej firmy wypożyczają narzędzia pomiarowe i inne na zewnątrz – do innych oddziałów firmy, albo też innym przedsiębiorstwom. Sprawna kontrola wypożyczeń możliwa jest poprzez oprogramowanie Magazyn Narzędzi.

SoftwareStudio dostarcza program, który wykorzystasz w narzędziowni.

Poprzez dowolność w projektowaniu aplikacja cmms pulpit nawigacyjny możemy wybierać z jakich transakcji w danym wdrożeniu będą korzystać pracownicy. Uwierzytelnienie (authentication) jest procesem, którego celem jest stwierdzenie czy osoba za którą podaje się dany użytkownik, jest rzeczywiście tą osobą.

Inwentaryzacja środków trwałych w narzędziowni

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. Zastosowanie specjalnych etykiet kodów kreskowych lub etykiet zbliżeniowych RFID pozwala na mobilną inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia. Spis z natury to rejestr stanów magazynowych wynikający z przeprowadzonej inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. W rejestrze można podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego w zależności od numeru arkusza spisowego czy miejsca składowania. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, grupowania oraz drukowania.

Obsługa informatyczna firm pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie. Zobacz jak działa Program magazynowy w programie TCS.net! Zakup licencji na procesor oprogramowania aplikacja cmms pulpit nawigacyjny oznacza instalację na na serwerze internetowym. Ponadto pracę użytkowników całego przedsiębiorstwa niezależnie do geolokalizacji (fizycznej lokalizacji zakładu) lub dla klientów;możliwość głębokiej personalizacji oprogramowania wg potrzeb i wymagań użytkowników.

Administrator magazynu narzędzi

Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników aplikacja cmms pulpit nawigacyjny. Czy aplikacja cmms pulpit nawigacyjny jest dostępny na Androida? Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Program do ewidencji odzieży roboczej i środków ochrony osobistej BHP.

Analizowanie informacji zebranych z wielu eksploatowanych systemów pozwala organizacjom podnieść swoją konkurencyjność dzięki całościowej analizie zachodzących w firmie procesów. Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane. Serwer wie z kim ma do czynienia i jakie zasoby może udostępnić temu użytkownikowi. Wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień.

TCS program narzędzia

Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami. Dlaczego powinienem poznać aplikacja cmms pulpit nawigacyjny i wykorzystać w mojej narzędziowni? Wypożyczania narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft. Dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.

Aplikacje działające w technologii ASP.net firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft. Nie tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań, ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Dlatego dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej.

Stosując aplikacja cmms pulpit nawigacyjny zawsze i wszędzie poprawiasz obsługę klienta. A także produktywność personelu. Wszystko, aby zmaksymalizować zyski swojego przedsiębiorstwa. Program magazynowy ! Gdy jednak możliwości takich narzędzi jak MS Excel stają się niewystarczające lub osoba nimi zajmująca się ma za małą wiedzę i doświadczenie, wówczas można zwrócić się do naszej firmy i zamówić: napisanie dedykowanego programu na własne potrzeby.

Ewidencja sprzętu w firmie

Trend wirtualizacji sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klientom rozszerzone zabezpieczenia i możliwość wzajemnej izolacji.

Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny ewidencja sprzętu w firmie

Program Magazyn Narzędzi

Logika nowych aplikacji biznesowych nie odbiega znacząco od tych z lat 90tych. Jednak sam fakt implementowania aplikacji na różnych urządzeniach połączonych do Internetu powodują zupełnie nową jakość problemów informatycznych do rozwiązania. aplikacja cmms pulpit nawigacyjny , czyli Software house. Magazyn Narzędzi Online, czyli inaczej narzędziownia to system pozwalający na śledzenie za pomocą przeglądarki Internetowej ilości i rodzajów dostępnych narzędzi. Narzędziownia od SoftwareStudio to najdoskonalsze oprogramowanie do ewidencji wypożyczeń (pracownikom i innym firmom, czy oddziałom przedsiębiorstwa) oraz podglądu dostępnych maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pozwala na lokalizację konkretnych urządzeń i narzędzi, a także dostęp do informacji na temat jego stanu. Możliwe jest przypisywanie narzędzi konkretnym pracownikom, ustalanie oraz weryfikowanie daty ich zwrotu.

Chcesz prowadzić online ewidencję sprzętu w firmie? Wybierz pierwszy w Polsce system do zarządzania narzędziownią dostępny online (www+ Android).

Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające, dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel. W jaki sposób Program magazynowy wspomaga pracę w narzędziowni? Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

magazyn narzędzi online aplikacja cmms pulpit nawigacyjny

Niedobory w narzędziowni

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Treść stron się nie zmienia, nie ma potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp. Zarezerwuj więcej niż masz do dyspozycji, konfigurując limity niedoborów dla swoich produktów. Łatwo zarządzaj niedoborami, dodając oczekiwane lub tymczasowe zapasy do zapasów. Korzystaj z raportów o zapasach, aby zwiększać przychody. Uzyskaj szczegółowe raporty skuteczności, aby lepiej zrozumieć, ile przychodów generuje każdy produkt — i wykorzystaj te informacje, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Aplikacje aplikacja cmms pulpit nawigacyjny dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność która szybko przyniesie wymierne zyski. Oprogramowanie TCS.net Program magazynowy w Twojej narzędziowni. Integracja systemów IT wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania.

Zamówienia

Programy www dla narzędziowni

ASP.net jest częścią platformy .NET i następcą technologii ASP. Jeden system wynajmu dla Ciebie i Twojego zespołu. Zarządzaj wszystkimi zamówieniami i informacjami o klientach w jednym miejscu dzięki łatwemu w użyciu oprogramowaniu do zarządzania wynajmem. TCS to szybkie zarządzanie wynajmem. Niezależnie od tego, czy otrzymujesz zamówienia online, przez telefon, czy od klientów przychodzących, pozwól swojemu zespołowi szybko i łatwo tworzyć zamówienia i zarządzać nimi za pomocą jednego systemu zarządzania wynajmem.

Poprzez wirtualizację infrastruktury — od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne — VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacja VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta, w oparciu o ilość oraz rodzaj dostarczanego towaru. Czy slot management system można używać na telefonach?. Dlaczego slot management system? Slot management system, czyli Aplikacja #VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta.

system klasy cmms

Poprawa wydajności zasobów

W ramach aplikacja cmms pulpit nawigacyjny dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Klientów biznesowych. Jeśli jest coś, co powinieneś osiągnąć dzięki zarządzaniu konserwacją, to jest to poprawa wydajności sprzętu i zasobów w twoich obiektach. Na szczęście dla Ciebie, gdy skupisz się na inicjatywach zakorzenionych w ulepszonych operacjach konserwacyjnych, przyjdzie to naturalnie.

Dzięki odpowiedniemu procesowi śledzenia wniosków o konserwację i harmonogramów konserwacji zapobiegawczej Twoje zasoby otrzymają opiekę. Opiekę której potrzebują i gdy jej potrzebują. Każdy technik zostanie natychmiast poinformowany o problemie. Może go natychmiast rozwiązać, a regularne kontrole będą przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z powodu tych wyników z czasem zauważysz skrócenie przestojów i wydłużenie żywotności swoich zasobów.

Platforma składa się z szeregu elementów tzw. transakcji aplikacja cmms pulpit nawigacyjny. Ponadto nasza specjalistyczna wiedza z zakresu baz danych (szczególnie Microsoft SQL server, ale także DBF) wykorzystywana jest podczas wdrożeń i integracji systemów informatycznych wielu różnych producentów i dostawców systemów.

Przejmij kontrolę nad zapasami wynajmu

Nadzór nad wdrożeniem, czyli osiągnięcie celów przedsięwzięcia przez przedsiębiorstwo. W określonym budżecie i czasie, przy założonym zaangażowaniu zasobów oraz określonych wymaganiach funkcjona.

Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny przejmij kontrolę nad zapasami wynajmu

UTRZYMANIE RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ

Licencja SaaS aplikacja cmms pulpit nawigacyjny w chmurze. W ramach licencji SaaS aplikacja cmms pulpit nawigacyjny SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center. Zarządzaj zapasami i śledź je w różnych lokalizacjach dzięki przejrzystemu wglądowi w dostępność i niedobory. Śledź szczegółowo swoje zapasy za pomocą unikalnych identyfikatorów, takich jak numery seryjne lub kody kreskowe. Śledzenie poszczególnych pozycji magazynowych lub luzem. Dowiedz się dokładnie, gdzie znajdował się każdy produkt. Używanie kodów kreskowych w celu ograniczenia błędów ludzkich. Nigdy więcej nie zapomnisz przedmiotu. Pogrupuj swoje produkty w pakiety, aby zaoferować klientom zniżki na pakiety wynajmu i upewnić się, że Twój sprzęt całkowicie się wyłączy.

Język SQL składa się z trzech składowych: języka definiowania danych (DDL), języka sterowania danymi (DCL) języka operowania na danych (DML). W większości przypadków nie ma konieczności zakupu własnych serwerów, zaś koszty użytkowania aplikacji są rozłożone w czasie.

Monitorowanie narzędzi poza firmą

Wymagania dotyczące aplikacja cmms pulpit nawigacyjny muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Narzędzia śledzące od momentu ich wydania do momentu ich zwrotu. To podstawowa funkcja każdego oprogramowania do monitorowania narzędzi. Takie rozwiązania programowe działają jak biblioteka, w której narzędzia są wydawane do miejsc pracy lub pracowników. Po zakończeniu pracy narzędzia są sprawdzane z powrotem w magazynie (narzędziownia).

Kiedy pracownicy są świadomi, że narzędzia są kontrolowane i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wówczas są mniej skłonni do kradzieży, zgubienia, niewłaściwego użytkowania. Dotyczy to szczególnie pracowników działających poza firmą. W terenie czy na budowie kontrola narzędzi jest równie ważna. A może i ważniejsza.

Licencje edukacyjne są udzielane na użytek szkół i placówek edukacyjnych na określoną ilość stanowiska do pracy w sieci lokalnej. Uwierzytelnienie użytkownika wymaga jakiejś formy formy sprawdzania referencji, którymi legitymuje się użytkownik aplikacji.

CMMS utrzymanie ruchu aplikacja cmms pulpit nawigacyjny
 • CMMS

  CMMS

  CMMS.net firmy SoftwareStudio. W systemie CMMS dostępnych jest kilka modułów. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspieranie pracowników działów służb utrzymania ruchu. Oprogramowanie CMMS wykorzystywane jest przez zakłady przemysłowe, remontowe i budowlane.


 • Aplikacje CMMS

  Aplikacje CMMS

  Aplikacje CMMS przeznaczone dla działów utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Wybierając oprogramowanie CMMS, ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko czynniki funkcjonalne czy technologiczne. Równie ważne jest wsparcie utrzymaniowe. Oprogramowanie do zarządzania konserwacją powinno oczywiście natychmiast rozwiązać wszystkie Twoje potrzeby funkcjonalne. Technologia powinna być również rozszerzalna o inne funkcje konserwacyjne. Możliwość podłączania czujników lub […]


 • Magazyn CMMS

  Magazyn CMMS

  Czy dostrzegasz korzyści posiadając magazyn CMMS? Istnieje wiele korzyści w zakresie wydajności i cyklu życia. Wynikają one z wdrożenia i użytkowania skomputeryzowanego oprogramowania. Systemu do zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń. Ogólnie rzecz biorąc, program pozwala zespołom dostosować swoje praktyki i działania w zakresie konserwacji do innych działów i celów biznesowych. Kiedy masz system, który umożliwia […]


 • Oprogramowanie CMMS

  Oprogramowanie CMMS

  Oprogramowanie CMMS.net firmy SoftwareStudio. W systemie CMMS dostępnych jest kilka modułów. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspieranie pracowników działów służb utrzymania ruchu. Oprogramowanie CMMS wykorzystywane jest przez zakłady przemysłowe, remontowe i budowlane. Prawie połowa nieplanowanych przestojów jest spowodowanych starzeniem się sprzętu. Kosztuje producentów przemysłowych wiele miliardów euro rocznie. Aplikacja CMMS pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Pokonać problemy […]


 • System CMMS

  System CMMS

  System CMMS.net firmy SoftwareStudio przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej. Narzędziownia wyposażona w program może w łatwy i szybki sposób prowadzić magazyn. Ponadto rozlicza pracowników z wypożyczonych narzędzi. W systemie CMMS mamy moduły: awarii, remontów, napraw i przeglądów. Wszystkie systemy CMMS będą miały podobną funkcjonalność. Przyjmowanie żądań, monitorowanie sprzętu, planowanie konserwacji zapobiegawczej itp. Jednak TCS […]


 • System Utrzymania Ruchu

  System Utrzymania Ruchu

  Oferowany przez SoftwareStudio System Utrzymania Ruchu przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej oraz ewidencji awarii, napraw i remontów. Narzędziownia wyposażona w program może w łatwy i szybki sposób prowadzić magazyn. Ponadto rozlicza pracowników z wypożyczonych narzędzi. W systemie utrzymania ruchu mamy moduły: awarii, remontów, napraw i przeglądów oraz narzędziowni i magazynu BHP. Aplikacja CMMS pomaga […]


 • Blog programu CMMS

  Blog programu CMMS

  Blog programu CMMS. SoftwareStudio posiada własną chmurę prywatną znajdującą się w największym Data Center w Polsce w Warszawie. Zasoby chmury są udostępniane przedsiębiorcom do prowadzenia działalności OnLine wraz z wysoką dostępnością do usług i bezpieczeństwem.


 • front page

  Front Page

  Front Page CMMS. Hosting programów pozwala zająć się stroną merytoryczną przedsięwzięcia i można zrezygnować z trudnego i odpowiedzialnego zajęcia jakim jest odpowiednia instalacja i konfiguracja środowiska Windows, środowiska wirtualnego WMware oraz jego zabezpieczaniem.


 • CMMS spis treści

  Spis treści CMMS

  Zobacz co mamy do zaoferowania na naszej platformie.


 • CMMS dla służb utrzymania ruchu

  CMMS dla służb utrzymania ruchu

  Strona z wpisami na witrynie dotyczącej programu CMMS. Poznaj nasze rozwiązanie CMMS dla służb utrzymania ruchu.


 • CMMS robot

  System CMMS, oprogramowanie utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.

  Oprogramowanie CMMS Dla kogo system CMMS? System CMMS dla służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Dostawcy usług w chmurze wykonują świetną robotę. Zapewniają nadmiarowość, która chroni dane o zapasach narzędzi. Nawet jeśli komputery w biurze zostaną zniszczone przez klęskę żywiołową lub pożar. Gdy oprogramowanie do zarządzania narzędziownią znajduje się w chmurze, korzystasz również z automatycznych poprawek […]


 • CMMS magazyn narzędzi

  Magazyn Narzędzi

  Narzędziownia to miejsce na przechowywanie i wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. Pomoc w tym zakresie przynieść może specjalistyczne oprogramowanie.


 • Kartoteki hierarchiczne

  Kartoteki hierarchiczne

  Aplikacja CMMS kartoteki hierarchiczne. W ramach oferty aplikacja cmms kartoteki hierarchiczne zajmujemy się kompleksowym wsparciem informatycznym dla Klientów biznesowych.


 • Kartoteki magazynowe

  Kartoteki magazynowe

  Aplikacja CMMS kartoteki magazynowe. Jeżeli aplikacje działają zbyt wolno z powodu gromadzenia coraz większej ilości danych to należy podjąć wysiłki optymalizacji baz danych w celu zwiększenia wydajności.


 • Analiza danych

  Analiza danych

  Analiza danych za pomocą programu CMMS. Samodzielne poznawanie programu wymaga dużo samozaparcia. Dlatego skorzystaj z usług zespołu wykwalifikowanych konsultantów.


 • Pulpit nawigacyjny

  Pulpit nawigacyjny

  Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny. Zapewniamy 24godzinne wsparcie aplikacja cmms pulpit nawigacyjny. Pracujemy w biurach zlokalizowanych w Polsce ale zapewniamy wspracie dla lokalizacji w całej Europie. Aplikacja CMMS pulpit nawigacyjny Automatyczna identyfikacja pracowników Wykorzystywanie Internetu i aplikacji internetowych od ponad dekady powoduje, że dostęp do wiedzy potrzebny jest w formie szybkiej i bezpłatnej. Jak aplikacja cmms […]


 • zestawienia

  Zestawienia

  Zestawienia w programie CMMS. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami. Ponieważ potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu, dlatego realizujemy usługi analizy przedwdrożeniowej.


 • raporty CMMS

  Raporty CMMS

  Raporty CMMS. Szczególnie podatne na typy ataku SQL Injection są tworzone dynamicznie w oparciu o SQL-ową bazę danych serwisy internetowe.


 • Raporty w programie CMMS

  Raporty w programie CMMS

  Raporty w programie CMMS. Zakup licencji na procesor oprogramowania raporty w programie cmms oznacza instalację na na serwerze internetowym. Ponadto pracę użytkowników całego przedsiębiorstwa niezależnie do geolokalizacji (fizycznej lokalizacji zakładu) lub dla klientów;możliwość głębokiej personalizacji oprogramowania wg potrzeb i wymagań użytkowników.


 • CMMS inwentaryzacja

  Inwentaryzacja

  Aplikacja CMMS inwentaryzacja narzędziowni. Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika.


 • CMMS dokumenty magazynowe

  Dokumenty magazynowe

  Dokumenty magazynowe w aplikacji CMMS. Jeżeli komputer podłączymy do internetu, czyli do sieci innych “żyjących” na świecie podobnych stworzeń (inteligentnych inaczej) zaczynają się dziać ciekawe rzeczy.


 • CMMS zapotrzebowanie

  Zapotrzebowanie

  Program CMMS zapotrzebowanie. Niemniej jednak warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których nie wszyscy pamiętają.


 • CMMS Części zamienne

  Części zamienne

  Menu MAGAZYN / CZĘŚCI ZAMIENNE wyświetla rejestr części zamiennych, które są dostępne w magazynie, oraz podstawowe informacje o tych  W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI. Polecenie DOPISZ Nowe części zamienne dopisywane są przez polecenie DOPISZ. Polecenie wyświetla formularz dopisania nowej części zamiennej. Pola wymagalne przy dopisaniu części zamiennych: SYMBOL, NAZWA, MAGAZYN. […]


 • CMMS Przeglądy prewencyjne

  Przeglądy prewencyjne

  Pozycja menu HARMONOGRAM/PRZEGLĄDY PREWENCYJNE wyświetla rejestr przeglądów prewencyjnych, które zostały wygenerowane. W resjestrze dostępne są dwie funkcje : GENERUJ ZLECENIE, HISTORIA ZLECEŃ. POLECENIE GENERUJ ZLECENIE Polecenie wyświetla okno generowania zlecenia przeglądu. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: SYMBOL OBIEKTU, NAZWA OBIEKTU. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania zlecenia przeglądu z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat […]


 • CMMS Nowe zlecenia

  Nowe zlecenia

  Pozycja menu HARMONOGRAM/ NOWE ZLECENIA(ZLECENIA DO REALIZACJI) wyświetla wszystkie zlecenia do realizacji. W rejestrze dostępne jedna funkcja – PODGLĄD. Domyślnie zlecenia sortowane są wedle daty, istnieje możliwość zmiany wartości sortowanej. Polecenie PODGLĄD Polecenie otwiera okno, które wyświetla dane ewidencyjne zgłoszenia, numer referencyjny oraz numer dokumentu. Jeśli nie wybierzemy żadnego wiersza, zostanie wyświetlony komunikat – ” Proszę zaznaczyć wiersz tabeli “. Aplikacja CMMS i […]


 • CMMS Zlecenia w realizacji

  Zlecenia w realizacji

  Pozycja menu HARMONOGRAM/ ZLECENIA W REALIZACJI wyświetla wszystkie zlecenia w realizacji. W Rejestrze dostępne jedna funkcja – PODGLĄD. Domyślnie zlecenia sortowane są wedle daty, istnieje możliwość zmiany wartości sortowanej. POLECENIE PODGLĄD Polecenie otwiera okno, które wyświetla dane ewidencyjne zgłoszenia, numer referencyjny oraz numer dokumentu. Jeśli nie wybierzemy żadnego wiersza, zostanie wyświetlony komunikat – ” Proszę zaznaczyć wiersz tabeli “. Program […]


 • program CMMS Harmonogram

  Harmonogram

  Menu harmonogram umożliwia wgląd do zleceń w realizacji, do realizacji, pozwala także generować przeglądy prewencyjne. Program CMMS harmonogram zadań Zorganizowany magazyn z narzędziami Z punktu widzenia przedsiębiorstw jedną z najbardziej fascynujących obietnic ery informacji jest zapowiedź możliwości zapewniania pracownikom dostępu do informacji. A także narzędzi niezbędnych do ich wykorzystywania w dowolnym czasie i miejscu. A […]


 • program CMMS Kartoteki pracowników

  Kartoteki pracowników

  Pozycja menu KARTOTEKI/PRACOWNICY wyświetla rejestr kartotek pracowników. w rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, SPECJALIZACJE, UPRAWNIENIA, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI. Polecenie DOPISZ         Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki pracownika, Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: IMIĘ, NAZWISKO. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony […]


 • Program CMMS kartoteki lokalizacji magazynów

  Kartoteki lokalizacji magazynów

  Menu KARTOTEKI/LOKALIZACJA MAGAZYNÓW wyświetla rejestr wszystkich magazynów wraz z ich lokalizacjami. W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA. Polecenie DOPISZ Polecenie DOPISZ wyświetla okno dopisania kartoteki lokalizacji obiektu. Okno dopisania kartoteki zawiera jedną zakładkę: Dane ewidencyjne. Wymagane pola przy dopisaniu kartoteki : LOKALIZACJA. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką. W przypadku braku podania pola wymagalnego zostanie wyświetlony komunikat […]


 • Program CMMS kartoteki lokalizacji obiektów

  Kartoteki lokalizacji obiektów

  Menu KARTOTEKI/LOKALIZACJA OBIEKTÓW wyświetla rejestr wszystkich obiektów wraz z ich lokalizacjami. Polecenie DOPISZ Polecenie DOPISZ wyświetla okno dopisania kartoteki lokalizacji obiektu. Okno dopisania kartoteki zawiera jedną zakładkę: Dane ewidencyjne. Wymagane pola przy dopisaniu kartoteki : LOKALIZACJA. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką. W przypadku braku podania pola wymagalnego zostanie wyświetlony komunikat – “Wypełnij wymagane pola“. Kartoteka […]


 • Instrukcja programu CMMS

  Instrukcja programu CMMS

  Chcesz korzystać z systemu CMMS? Potrzebna Ci Instrukcja programu CMMS.


 • Program CMMS

  Program CMMS

  Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone, bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL Server.