Pozycja menu KARTOTEKI/PRACOWNICY wyświetla rejestr kartotek pracowników. w rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, SPECJALIZACJE, UPRAWNIENIA, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.


Polecenie DOPISZ

pracownicy_dopisz

   pracownicy_dopisz2  

 

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki pracownika, Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: IMIĘ, NAZWISKO. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat  „WYPEŁNIJ WYMAGANE POLA„. Kartoteka jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.

 


 

 Polecenie EDYCJA
Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Układ formularza i jego pola są takie same jak w formularzu dopisania. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli„. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisu danych.

 


 

Polecenie PODGLĄD

 

 

pracownicy_podgląd1 pracownicy_podglad2

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające dwie zakładki:
DANE EWIDENCYJNE – zakładka wyświetla podstawowe dane pracownika
DANE KONTAKTOWE.
Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie DOKUMENTY
Polecenie wyświetla dokumenty skojarzone z wybranym pracownikiem.


Polecenie SPECJALIZACJE

pracownicy_uprawnienia

 

Polecenie wyświetla okno podglądu i edycji certyfikatów i specjalizacji, które posiada wybrany pracownik. W oknie można dodać nowe certyfikaty lub specjalizacje, można też usunąć wcześniej nadane specjalizacje. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie UPRAWNIENIA

Polecenie wyświetla okno umożliwiające podgląd oraz edycję magazynów części i materiałów oraz grup obiektów, do których dany pracownik ma uprawnienia dostępu. Poprzez zaznaczanie pól wyboru poszczególnych uprawnień, można je dodawać i odbierać. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie ZAŁĄCZNIKI
Pozycja załączniki została opracowana na stronie ZAŁĄCZNIKI.


Polecenie UWAGI
Pozycja uwagi została opracowana na stronie UWAGI.