CMMS Części zamienne

Części zamienne

Menu MAGAZYN / CZĘŚCI ZAMIENNE wyświetla rejestr części zamiennych, które są dostępne w magazynie, oraz podstawowe informacje o tych 

W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.


Polecenie DOPISZ

czesci_dopisz

czesci_dopisz1
czesci_dopisz2

Nowe części zamienne dopisywane są przez polecenie DOPISZ. Polecenie wyświetla formularz dopisania nowej części zamiennej. Pola wymagalne przy dopisaniu części zamiennych: SYMBOL, NAZWA, MAGAZYN. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania części z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – “Wypełnij wymagane pola“. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania części bez zapisywania.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji . Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

czesci_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:
– DANE EWIDENCYJNE – zakładka wyświetla podstawowe dane części

 DANE ZAKUPY,

– PARAMETRY – zakładka wyświetla parametry techniczne części.
Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie DOKUMENTY

dokumenty

Polecenie poprzez wyświetlenie okna umożliwia wgląd, do tego jakie dokumenty magazynowe i zamówienia skojarzone są z wybraną częścią zamienną. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie ZAŁĄCZNIKI 

Pozycja załączniki została opracowana na stronie ZAŁĄCZNIKI.


Polecenie UWAGI

Pozycja uwagi została opracowana na stronie UWAGI.

 • CMMS utrzymanie ruchu

  Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.


 • CMMS system

  CMMS system

  System CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.


 • Systemy utrzymania ruchu

  Systemy utrzymania ruchu firmy SoftwareStudio. Innym ważnym elementem o którym powinieneś pamiętać jest informacja czy Software House działa lokalnie, regionalnie, czy w całej Europie.


 • CMMS co to jest ?

  Chcesz wiedzieć CMMS co to jest ? Wsparcie dla utrzymania ruchu, a więc potrzebny jest System CMMS. CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems. Można skrót ten przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane dla zakładów produkcyjnych. W zakładach tych funkcjonują wydzielone jednostki odpowiedzialne za utrzymanie […]


 • Kartoteki maszyn i urządzeń

  Kartoteki maszyn i urządzeń to bardzo ważne elementy aplikacji CMMS. Ze względu na dużą różnorodność maszyn i urządzeń rejestrowanych w systemie CMMS domyślnie program przechowuje dane w kartotekach tzw. OBIEKTÓW. Obiektem jest wiec dowolna linia produkcyjna, maszyna czy pojedyncze urządzenie które podlega ewidencji programu CMMS oraz nadzorowi służb utrzymania ruchu.


 • Studio magazyn

  Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania. Magazyn w chmurze działa w środowisku wirtualnym, np. VMWare i udostępniany jest użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu.


 • Systemy magazynowe na zamówienie

  SYSTEMY MAGAZYNOWE NA ZAMÓWIENIE. Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. Najczęściej nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności wymaganej w danej organizacji.