Menu MAGAZYN / CZĘŚCI ZAMIENNE wyświetla rejestr części zamiennych, które są dostępne w magazynie, oraz podstawowe informacje o tych 

W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.


Polecenie DOPISZ

czesci_dopisz

czesci_dopisz1 czesci_dopisz2

Nowe części zamienne dopisywane są przez polecenie DOPISZ. Polecenie wyświetla formularz dopisania nowej części zamiennej. Pola wymagalne przy dopisaniu części zamiennych: SYMBOL, NAZWA, MAGAZYN. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania części z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – „Wypełnij wymagane pola„. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania części bez zapisywania.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji . Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


 

Polecenie PODGLĄD

czesci_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:
– DANE EWIDENCYJNE – zakładka wyświetla podstawowe dane części

 DANE ZAKUPY,

– PARAMETRY – zakładka wyświetla parametry techniczne części.
Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


 

Polecenie DOKUMENTY

dokumenty

Polecenie poprzez wyświetlenie okna umożliwia wgląd, do tego jakie dokumenty magazynowe i zamówienia skojarzone są z wybraną częścią zamienną. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.


Polecenie ZAŁĄCZNIKI 

Pozycja załączniki została opracowana na stronie ZAŁĄCZNIKI.


Polecenie UWAGI

Pozycja uwagi została opracowana na stronie UWAGI.