Menu KARTOTEKI / OBIEKTY wyświetla wszystkie obiekty, które do tej pory zostały zapisane w kartotece, umożliwia także edycję wcześniej wprowadzonych danych.
Funkcje dostępne w kartotekach : DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DEFINICJE, LICZNIKI, DOKUMENTY, BADANIA UDT, WYDRUKI, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.


Polecenie DOPISZ