Pozycja menu HARMONOGRAM/PRZEGLĄDY PREWENCYJNE wyświetla rejestr przeglądów prewencyjnych, które zostały wygenerowane. W resjestrze dostępne są dwie funkcje : GENERUJ ZLECENIE, HISTORIA ZLECEŃ.

 


POLECENIE GENERUJ ZLECENIE

PRZEGLĄD_PREW_ZLECENIE

 

Polecenie wyświetla okno generowania zlecenia przeglądu. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: SYMBOL OBIEKTU, NAZWA OBIEKTU. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania zlecenia przeglądu z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – „Uzupełnij wymagane pola„.


 

POLECENIE HISTORIA ZLECEŃ

Polecenie wyświetla okno poglądu zleceń przeglądów prewencyjnych, które są już nie aktywne, np. zostały wykonane.