Menu KARTOTEKI/LOKALIZACJA OBIEKTÓW wyświetla rejestr wszystkich obiektów wraz z ich lokalizacjami.


Polecenie DOPISZ

lok_obiekty_dopisz

Polecenie DOPISZ wyświetla okno dopisania kartoteki lokalizacji obiektu. Okno dopisania kartoteki zawiera jedną zakładkę: Dane ewidencyjne. Wymagane pola przy dopisaniu kartoteki : LOKALIZACJA. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką. W przypadku braku podania pola wymagalnego zostanie wyświetlony komunikat – „Wypełnij wymagane pola„. Kartoteka jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.


 

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Układ formularza i jego pola są takie same jak w formularzu dopisania. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”.. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisu danych.