Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla submenu zawierająca rejestr DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW, SERWISÓW.

W rejestrze dostępne są funkcję : DOPISZ, EDYCJA, KONTAKTY(tylko w rejestrze producenci), ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.

wstep 300x202 program magazynowy Kartoteki kontrahentów

Wybór pozycji menu DOSTAWCY – wyświetli rejestr wszystkich dostawców.

Wybór pozycji menu PRODUCENCI – wyświetli rejestr wszystkich producentów.

Wybór pozycji menu SERWIS – wyświetli rejestr wszystkich serwisów.


 Polecenie DOPISZ

dopisz 300x202 program magazynowy Kartoteki kontrahentów

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – „Wypełnij wymagane pola” . Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie Kontakty(tylko PRODUCENCI)

kontakty 300x157 program magazynowy Kartoteki kontrahentów

Polecenie wyświetla formularz edycji kontaktów skojarzonych z danym producentem. Informacje o kontakcie to podstawowe dane osobowe osoby fizycznej związanej z producentem.

Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.