Wsparcie dla utrzymania ruchu, a więc potrzebny jest System CMMS.

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems. Można skrót ten przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu.

Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane dla zakładów produkcyjnych. W zakładach tych funkcjonują wydzielone jednostki odpowiedzialne za utrzymanie ruchu – stanu technicznego zakładu na odpowiednim poziomie.

System Utrzymania Ruchu CMMS.net to nowoczesne rozwiązanie informatyczne. Przeznaczone ono jest dla Służb Utrzymania Ruchu.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat CMMS.net – oprogramowania dla utrzymania ruchu. Jego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z:

  • zarządzaniem środkami trwałymi: obiekty, maszyny, narzędzia;
  • prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn;
  • prowadzeniem gospodarki remontowej;
  • prowadzeniem gospodarki magazynowej utrzymania ruchu i narzędziowni;
  • zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne;
  • raportowaniem i analizą działań naprawczych.

Oferowany CMMS.net to innowacyjne oprogramowanie klasy CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). Program wspomagający pracę służb utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Wdrożenie rozwiązania CMMS w zakładzie w znacznym stopniu zwiększa efektywność i jakość pracy służb utrzymania ruchu.

Szerokie możliwości integracji CMMS.net z systemami ERP pozwalają na wdrożenie elastycznego rozwiązania, a eksploatowane już systemy ERP zyskują nowej jakości.