System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu

Oferowany przez SoftwareStudio System Utrzymania Ruchu przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej oraz ewidencji awarii, napraw i remontów. Narzędziownia wyposażona w program może w łatwy i szybki sposób prowadzić magazyn. Ponadto rozlicza pracowników z wypożyczonych narzędzi. W systemie utrzymania ruchu mamy moduły: awarii, remontów, napraw i przeglądów oraz narzędziowni i magazynu BHP.

Aplikacja CMMS pomaga pracownikom pierwszej linii w realizacji zleceń pracy. Pomaga także kierownictwu planować i raportować działania z wykonywanej pracy. Pozwala tworzyć prognozy, a także raportować o ukończonych naprawach. Raportować zgodności, audyty lub przedstawia inne raporty KPI.

Ostatecznie System Utrzymania Ruchu jest bazą danych, a informacje w niej wspierają różne funkcje w różnych zespołach. Osoby zajmujące się operacjami lub finansami mogą skorzystać z wglądu w stan zapasów. Ale również w koszty, kontraktowanie dostaw oraz inne funkcje konserwacji.

CMMS to oprogramowanie. Centralizuje ono informacje o konserwacji, ułatwia procesy i automatyzuje niektóre zadania w celu poprawy wydajności. Oprogramowanie skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją optymalizuje wykorzystanie, dostępność i żywotność sprzętu. Dotyczy to również maszyn, floty, infrastruktury, obiektów lub operacji.
Najlepsi dostawcy oprogramowania CMMS pomogą Ci zintegrować poprzedni papierowy ślad z skomputeryzowanym interfejsem. W ten sposób żadne dane nie są tracone podczas migracji do skomputeryzowanego oprogramowania do zarządzania konserwacją.