Program CMMS

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane systemy Operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL 2008 Server.

W Polsce używanych jest ok. 40 systemów CMMS. Są to zarówno programy przeznaczone dla niedużych firm, jak i złożone aplikacje współpracujące z innymi systemami w przedsiębiorstwie, jednak wybór programu wśród rozwiązań działających na bazie Microsoft SQL Server jest nieduży, a jeszcze mniejszy gdy firma szuka rozwiązań działających przez przeglądarkę internetową lub terminale z systemem operacyjnym Android.
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.
Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo Operacji (m.in. procedury wyzwalane).
Serwer odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami. Jako, że SQL jest językiem interpretowanym, istnieje możliwość nadużyć w przypadku konstruowania zapytań z wykorzystaniem parametrów pochodzących z zewnątrz aplikacji. Szczególnie podatne na ten typ ataku są tworzone dynamicznie w oparciu o SQL-ową bazę danych serwisy internetowe.
Wszystkie programy SoftwareStudio wykorzystują jaka podstawową bazę danych Microsoft SQL Server w wersji 2008/2012.

oprogramowanie służby utrzymania ruchu kalendarz zleceń

 

 

Więcej o System Utrzymania Ruchu.

Magazyn Narzędzi

Narzędziownia to miejsce na przechowywanie i wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. Pomoc w tym zakresie przynieść może specjalistyczne oprogramowanie.

Czytaj dalej Magazyn Narzędzi

Harmonogram

Menu harmonogram umożliwia wgląd do zleceń w realizacji, do realizacji, pozwala także generować przeglądy prewencyjne.

oprogramowanie służby utrzymania ruchu timeline - oś czasu oprogramowanie służby utrzymania ruchu harmonogram oprogramowanie służby utrzymania ruchu agenda oprogramowanie służby utrzymania ruchu kalendarz zleceń